Greasy Fork is available in English.

Докладвайте потребителя

xcanwin

Последни коментари

Виж цялата активност на потребителя.

Скриптове

 1. KeepChatGPT JS - Това е добавка, която повишава способностите и ефективността на данните на ChatGPT за сигурност и безпасност и споделя множество иновативни функции безплатно, като: автоматично обновление, поддържане на активност, сигурност на данните, отмяна на одита, клониране на диалог, безкрайни символи, почистване на началната страница, голям екран, пълен екран, прехващане на проследяване, непрекъснато развитие и други.

  Автор
  xcanwin
  Инсталации дневно
  310
  Инсталации общо
  201 911
  Рейтинг
  140 21 9
  Създаден
  28.03.2023
  Обновен
  15.09.2023
 2. Unlimit-Web JS - 解除网页限制: 恢复文本的选中和复制, 过滤文本小尾巴, 恢复右键菜单. Remove webpage restrictions: restore the selection and copy of text, clear the text tail, and restore the right-click menu.

  Автор
  xcanwin
  Инсталации дневно
  1
  Инсталации общо
  2 084
  Рейтинг
  9 0 0
  Създаден
  12.04.2020
  Обновен
  09.05.2023
 3. Anti-Grayscale JS - 移除页面的灰色模式 (恢复页面的彩色模式). Remove grayscale of html page (Restore color mode of html page).

  Автор
  xcanwin
  Инсталации дневно
  0
  Инсталации общо
  449
  Рейтинг
  0 0 0
  Създаден
  05.04.2020
  Обновен
  10.05.2023
 4. KeepBingChat JS - 实现火狐浏览器访问New Bing的ChatGPT(谷歌浏览器对user script不友好,所以暂时只支持火狐浏览器)

  Автор
  xcanwin
  Инсталации дневно
  0
  Инсталации общо
  121
  Рейтинг
  0 0 0
  Създаден
  07.05.2023
  Обновен
  08.05.2023
 5. KeepXFXingHuo JS - 这是一款体验优化插件,沉浸式体验科大讯飞的星火认知大模型。支持国产,感觉讯飞星火体验还不错,智商在线。

  Автор
  xcanwin
  Инсталации дневно
  0
  Инсталации общо
  131
  Рейтинг
  1 0 0
  Създаден
  08.05.2023
  Обновен
  11.05.2023