Greasy Fork is available in English.

Това е списък на разпознаваемите от Greasy ForkCDNи. Те могат да бъдат използвани при зареждането на външен код в скриптове, публикувани на Greasy Fork.

Списъкът се състои от адреси, които:

Ако скриптът, който искате да включите, е JavaScript библиотека (например jQuery или YUI), опитайте да го намерите на някой от изброените по-долу сайтове. На cdnjs и jsDelivr ще намерите почти всичко, което може да ви потрябва. Ако използвате CDN, който искате да бъдете добавен, моля, пишете в GitHub. Имайте предвид, че има други възможности за външен код, различен от CDN.


URL е разрешен URL не е разрешен

75CDN ^https:\/\/cdn\.baomitu\.com\/.*
75CDN ^https:\/\/lib\.baomitu\.com\/.*
Baidu Analytics ^https://hm\.baidu\.com/hm\.js.* You must include @antifeature tracking if you use this.
Baidu CDN ^(https?:)?\/\/libs\.baidu\.com\/.*
Baidu CDN ^https:\/\/apps\.bdimg\.com\/.*
Baidu CDN ^https:\/\/code\.bdstatic\.com\/.*
BootCDN ^https://cdn\.bootcdn\.net\/.*
Bootstrap中文网开放CDN服务 ^(https?:)?\/\/cdn\.bootcss\.com\/.*
BowerCDN ^https:\/\/bowercdn\.net\/.*
ByteDance ^https:\/\/[^/]*\-cdn\-tos\.bytecdntp\.com\/cdn\/.*
cdn.kaskus.com ^(https?:)?\/\/cdn\.kaskus\.com\/.*
cdnjs-hosted libraries ^(https?:)?\/\/cdnjs\.cloudflare\.com\/.*
Firebase CDN ^(https?:)?\/\/cdn\.firebase\.com\/.*
Font Awesome ^https:\/\/kit\.fontawesome\.com\/.*
GitCDN (commit-specific URLS only) ^https:\/\/(www\.)?gitcdn\.(xyz|link)\/(cdn|repo)\/[^/]+\/[^/]+\/[0-9a-f]{40}/.*$
gm4-polyfill ^https:\/\/greasemonkey\.github\.io\/gm4\-polyfill\/gm4\-polyfill\.js(\?.*)?$
Google Analytics ^https:\/\/ssl\.google\-analytics\.com\/ga\.js.* You must include @antifeature tracking if you use this.
Google Hosted Libraries on apis.google.com ^https:\/\/apis\.google\.com\/.*
Google Hosted Libraries on googleapis.com ^(https?:)?\/\/[a-z]+\.googleapis\.com\/.*
Google Maps API ^(https?:)?\/\/maps\.google\.com\/maps\/api\/js.*
Google Tag Manager ^https:\/\/www\.googletagmanager\.com\/gtag\/js.* You must include @antifeature tracking if you use this.
Google Translate ^https:\/\/translate\.google\.com\/translate_a\/element\.js$
Google-hosted libraries on www.gstatic.com ^https:\/\/www\.gstatic\.com\/.*
Greasy-Fork-hosted scripts (https://greasyfork.org/scripts/*.js) ^(https?:)?\/\/greasyfork\.org\/scripts\/.+\.js.*
Greasy-Fork-hosted third party libraries on https://greasyfork.org/libraries/ ^(https?:)?\/\/greasyfork\.org\/libraries\/.*
gwdang CDN ^https:\/\/cdn\.gwdang\.com\/.*
gwdang_extension.js ^https:\/\/browser\.gwdang\.com\/get\.js\?f=\/js\/gwdang_extension\.js$
Highcharts CDN ^(https?:)?\/\/code\.highcharts\.com\/.*
jQuery on code.jquery.com ^(https?:)?\/\/code\.jquery\.com/.*
jsDelivr GitHub commit-specific references ^(https?:)?\/\/(cdn|test1|testingcf|fastly|gcore)\.jsdelivr\.net\/gh\/[^/]+\/[^/@]+@[a-f0-9]{40} cdn.jsdelivr.net is the primary subdomain, but others are allowed in case of firewall blocks.
jsDelivr npm version-specific references ^(https?:)?\/\/(cdn|test1|testingcf|fastly|gcore)\.jsdelivr\.net\/npm\/.+@[0-9\.]+.* cdn.jsdelivr.net is the primary subdomain, but others are allowed in case of firewall blocks.
jsDelivr-hosted libraries ^(https?:)?\/\/(cdn|test1|testingcf|fastly|gcore)\.jsdelivr\.net\/(?!(gh|npm)\/).* cdn.jsdelivr.net is the primary subdomain, but others are allowed in case of firewall blocks.
Layui https://www\.layuicdn\.com\/.*
LingoCloud ^https:\/\/caiyunapp\.com\/dest\/trs\.js.*
MathJax CDN ^(https?:)?\/\/cdn\.mathjax\.org\/.*
Microsoft Ajax CDN ^(https?:)?\/\/ajax\.aspnetcdn\.com\/.*
Mousetrap ^https:\/\/craig\.global\.ssl\.fastly\.net\/js\/mousetrap\/.*
OpenUserJS libraries ^(https?:)?\/\/openuserjs\.org\/src\/libs\/.+\.js.*
Recaptcha ^https://www\.google\.com/recaptcha/api\.js$
Recaptcha enterprise ^https://www\.recaptcha\.net/recaptcha/enterprise\.js\?.*
Sleazy-Fork-hosted scripts (https://greasyfork.org/scripts/*.js) ^(https?:)?\/\/sleazyfork\.org\/scripts\/.+\.js.*
Sleazy-Fork-hosted third party libraries on https://greasyfork.org/libraries/ ^(https?:)?\/\/sleazyfork\.org\/libraries\/.*
static.hdslb.com ^(https?:)?\/\/static\.hdslb\.com\/.*
Todoist Anywhere ^(https?:)?\/\/todoist\.com\/anywhere\/.*
unpkg ^https:\/\/unpkg\.com/.*
Version-specific packd URLs ^https:\/\/bundle\.run\/[^@]+@[0-9\.]+$
Wysibb CDN ^(https?:)?\/\/cdn\.wysibb\.com\/.*
开放静态文件 CDN ^(https?:)?\/\/cdn\.staticfile\.org\/.*
快手 CDN ^https://static\.yximgs\.com/.*