Greasy Fork is available in English.

阿里巴巴国际站批量下载访客详情数据

在访客详情页面,批量营销按钮后面插入一个下载按钮,点击可以从头开始记录每位访客所有的有效数据和关键词(所见即所得),最终输出成csv表格和JSON文件自动下载。(因为输出CSV文件会存在暂时无法解决的乱码问题,所以只能保存成JSON格式的文件)文件请看本页面的描述点击链接或自己找方法自行转换成excel表格。

过滤:最近 30 日 最近 365 日

日安装数

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2020-12-20 0 2
2020-12-21 1 14
2020-12-22 1 21
2020-12-23 2 15
2020-12-24 0 18
2020-12-25 0 17
2020-12-26 0 5
2020-12-27 0 5
2020-12-28 0 14
2020-12-29 1 17
2020-12-30 0 16
2020-12-31 2 14
2021-01-01 0 4
2021-01-02 1 5
2021-01-03 3 5
2021-01-04 1 19
2021-01-05 3 17
2021-01-06 1 21
2021-01-07 1 15
2021-01-08 0 22
2021-01-09 0 11
2021-01-10 1 8
2021-01-11 0 22
2021-01-12 1 21
2021-01-13 1 19
2021-01-14 4 19
2021-01-15 4 22
2021-01-16 0 12
2021-01-17 1 7
2021-01-18 1 25
下载所有数据为:JSON CSV