Greasy Fork is available in English.

Report user

sfexpress

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. (持续更新)Greener系列:知乎主页与问题浏览缓存自动清除|全面优化广告过滤(浏览文章回答过多内存优化|去侧栏广告|浏览知乎再也不会卡顿了|不登录浏览) JS - 轻量级TamperMonkey插件:你有没有遇到过浏览知乎过多过长导致页面崩溃/占用内存过多的情况? 本插件对其进行全面优化, 不用再刷新页面释放内存了! By Adler

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.542
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  02-03-2019
  Đã cập nhật
  28-05-2019