Greasy Fork is available in English.

Report user

sljeff

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. teambition隐藏非自己的card JS - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-06-2020
  Đã cập nhật
  03-09-2020
 2. sentry适合竖屏 JS - 把侧边栏去掉

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-01-2020
  Đã cập nhật
  14-01-2020
 3. 阿里云es优化 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-04-2019
  Đã cập nhật
  04-04-2019
 4. 咪咕直播界面精简 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  27-01-2018
  Đã cập nhật
  27-01-2018
 5. PC微博首页时间线正确排布 JS - 让微博时间线正确排布

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.672
  Đánh giá
  93 0 2
  Đã tạo
  03-01-2017
  Đã cập nhật
  21-10-2017
 6. 微博超级话题签到 JS - 在网页端自己的微博主页,把自己关注的超级话题一键全部签到。注意:只能在自己的个人主页签到。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  618
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  04-01-2017
  Đã cập nhật
  14-04-2017
 7. AcFun HTML5播放器 JS - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.397
  Đánh giá
  39 1 1
  Đã tạo
  09-02-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2017
 8. bilibili 直播 HTML5 播放器 JS - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.763
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  10-02-2017
  Đã cập nhật
  24-02-2017
 9. 关掉开通 QQ 空间的提示 JS - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  299
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  08-02-2017
  Đã cập nhật
  10-02-2017