Greasy Fork is available in English.

Report user

linkwanggo

我不是开发者
只是一个对代码感兴趣
却怎么学也学不会的人

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. Nút dịch bình luận YouTube JS - Thêm nút dịch vào nhận xét trên YouTube && Live Chat Translation

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  23.091
  Đánh giá
  54 3 7
  Đã tạo
  06-12-2022
  Đã cập nhật
  13-05-2023
 2. bilibili直播默认最高画质 JS - bilibili直播默认切换为最高画质

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.336
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  27-01-2023
  Đã cập nhật
  12-08-2023