Greasy Fork is available in English.

Report user

linkwanggo

我不是开发者
只是一个对代码感兴趣
却怎么学也学不会的人

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. Nút dịch bình luận YouTube JS - Thêm nút dịch vào nhận xét trên YouTube && Live Chat Translation

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  5.959
  Đánh giá
  23 0 1
  Đã tạo
  06-12-2022
  Đã cập nhật
  28-02-2023
 2. bilibili直播默认最高画质 JS - bilibili直播默认切换为最高画质

  Tác giả
  linkwanggo
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  501
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  27-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023