Greasy Fork is available in English.

bluelovers

Script Sets

Scripts

 1. dmm-plus-sc - DMM Games 介面調整以及更適合遊戲直播

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  132
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. fuck-u-fb-share - 此腳本試圖解決智障 FB 新分享機制導致的困擾 並且恢復為舊版分享 (2017-11)

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. gamer-auto-signin - 自動簽到 ( 巴哈姆特 ... and other )

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. youtube-plus-sc - youtube-plus-sc 各種網站 UX 優化 與 搭配某些插件/行為時的簡化動作

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. novel-plus-sc - 部分小說網站重新排版、修正文字,改變閱讀樣式

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  315
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. tieba-harmony - tieba-harmony 貼吧發文時自動和諧

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. syosetu-list-number - syosetu-list-number 讓小說家的章節顯示序列 (支援手機版)

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. pan-baidu-block-or-expire - 輔助判斷百度盤是封鎖還是過期

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  908
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. gitee-plus - 於 Gitee 碼雲 增加一點小功能

  Tác giả
  bluelovers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật