Greasy Fork is available in English.

Report user

ipcjs

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Fuck ZhiHu Mobile Style JS - 日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  642
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  25-11-2018
  Đã cập nhật
  17-07-2021
 2. Fuck ZhiHu Mobile JS - 日他娘的逼乎手机网页版; 针对手机版进行修改,把所有的“App 内查看”按钮屏蔽了;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  529
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  24-11-2018
  Đã cập nhật
  28-11-2018