Greasy Fork is available in English.

ipcjs

Script Sets

Scripts

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.087
  Số lần cài đặt
  696.533
  Đánh giá
  1636 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Bilibili Comment Spoiler Folder - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật