Greasy Fork is available in English.

Report user

ipcjs

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  681
  Số lần cài đặt
  1.584.509
  Đánh giá
  3367 50 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  19-07-2021
 2. Bilibili Comment Spoiler Folder JS - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  22-12-2017
  Đã cập nhật
  22-12-2017