Greasy Fork is available in English.

Report user

luxysiv

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. AdGuard Extra JS - AdGuard Extra được thiết kế để giải quyết các vấn đề khi mà các quy tắc chặn quảng cáo thông thường chưa đủ.

  Tác giả
  luxysiv
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  12.031
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  04-12-2021
  Đã cập nhật
  13-09-2022
 2. AdGuard Popup Blocker (Dev) JS - Chặn quảng cáo bật lên trên các trang web

  Tác giả
  luxysiv
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  9.628
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  04-12-2021
  Đã cập nhật
  04-12-2021
 3. AdGuard script block YouTube ads JS - Block Ads YouTube use AdGuard script

  Tác giả
  luxysiv
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.149
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-12-2021
  Đã cập nhật
  04-12-2021