Greasy Fork is available in English.

仙圣

Scripts

 1. 优书网刷屏用户屏蔽脚本 - 如果有用户在小说评论页面使用“待看”、“mark”、“未看”等毫无营养的词大量刷屏,就可以复制他的ID到屏蔽词列表屏蔽他。

  Tác giả
  仙圣
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 优书网傻逼屏蔽 - 屏蔽傻逼

  Tác giả
  仙圣
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật