Greasy Fork is available in English.

Report user

张由之

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. VIP会员视频解析 JS - 解析并自动跳转各大视频网站会员视频(傻瓜版)

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  88
  Số lần cài đặt
  23.318
  Đánh giá
  110 0 1
  Đã tạo
  03-01-2017
  Đã cập nhật
  16-01-2017
 2. 去除贴吧#滑稽godie#活动标签 JS - 去除贴吧#滑稽godie#活动标签 ,替换#滑稽 go die#为滑稽表情,滑稽图片链接为滑稽吧吧头像

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-02-2017
  Đã cập nhật
  08-02-2017
 3. b站HTTP转HTTPS JS - 将B站的链接转换为HTTPS协议

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  468
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  15-02-2017
  Đã cập nhật
  15-02-2017
 4. 【F7】12377一键举报 JS - 【F7】一键举报,速成举报狂魔!

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-08-2017
  Đã cập nhật
  25-08-2017
 5. 鹿晗削除(便乘) JS - 鹿晗削除(便乘)!

  Tác giả
  张由之
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-10-2017
  Đã cập nhật
  08-10-2017