Greasy Fork is available in English.

Report user

rosurf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. QQ快捷登录去除多余权限 JS - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  rosurf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.019
  Đánh giá
  81 0 0
  Đã tạo
  23-04-2016
  Đã cập nhật
  11-02-2018
 2. NexusPHP PT Helper Plus JS - 基于NexusPHP的PT网站的辅助脚本

  Tác giả
  rosurfinDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  426
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  29-12-2019
  Đã cập nhật
  10-03-2020