Greasy Fork is available in English.

Report user

〃萝卜

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. NexusPHP PT Helper Plus JS - 基于NexusPHP的PT网站的辅助脚本

  Tác giả
  〃萝卜inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  233
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  29-12-2019
  Đã cập nhật
  10-03-2020
 2. QQ快捷登录去除多余权限 JS - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.780
  Đánh giá
  82 0 0
  Đã tạo
  23-04-2016
  Đã cập nhật
  11-02-2018
 3. 必应翻译-自动To简体中文 JS - 页面载入之后目标语言自动为简体中文模式

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  10.111
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  18-07-2017
  Đã cập nhật
  18-07-2017