Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Youku视频去广告 by ylcs006 JS - Youku视频去广告及其黑屏倒计时

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  139
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  29-06-2020
 2. 视频网HTML5播放小工具 JS - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  310
  Số lần cài đặt
  630.317
  Đánh giá
  2412 21 10
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  08-04-2021