Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 网页限制解除(精简优化版) JS - 解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  122.951
  Đánh giá
  391 1 1
  Đã tạo
  26-04-2018
  Đã cập nhật
  29-06-2019
 2. 视频网HTML5播放小工具 JS - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  503
  Số lần cài đặt
  632.139
  Đánh giá
  2420 22 10
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  08-04-2021