Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. HTML5视频播放工具 JS - 启用HTML5播放;视频截图;切换画中画;缓存视频;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  470
  Số lần cài đặt
  983.536
  Đánh giá
  2574 48 19
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  06-12-2022
 2. killBDMusicBox_Ad JS - 删除百度音乐盒广告脚本,禁止插播音频广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  459
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  22-11-2015
  Đã cập nhật
  25-03-2018
 3. 搜索结果双栏显示 JS - 双栏显示搜索结果

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  547
  Đánh giá
  5 1 0
  Đã tạo
  17-11-2020
  Đã cập nhật
  01-02-2022