Greasy Fork is available in English.

Report user

DanielLiu1123

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. 自动跳过视频广告 JS - 自用脚本, 自动跳过视频广告, 当前支持 腾讯, 爱奇艺(体育), 优酷, 搜狐, 芒果tv, pptv

  Tác giả
  DanielLiu1123
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  12.725
  Đánh giá
  61 2 0
  Đã tạo
  10-11-2020
  Đã cập nhật
  07-07-2021