Greasy Fork is available in English.

nanavao

Scripts

 1. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  16.549
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 粤语审音配词字库播放器替换 - 把文字读音播放软件从QuickTime替换为浏览器内置播放器,无须安装QuickTime即可播放读音

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật