Greasy Fork is available in English.

dazzulay

Script Sets

Scripts

 1. osu! my download - ous beatmap download from mirror.osu beatmap镜像站下载。支持的镜像站点:bloodcat.com、inso.link、osu.sayobot.cn。

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.767
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  445
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 这TM还叫贴吧? - 去除PC贴吧帖子列表会自动播放的视频

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  781
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. EX煎蛋 - 煎蛋直接显示原图

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  94
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật