Greasy Fork is available in English.

dazzulay

Script Sets

Scripts

 1. osu! my download - ous beatmap download from mirror.osu beatmap镜像站下载。支持的镜像站点:bloodcat.com、inso.link、osu.sayobot.cn。

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.041
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 这TM还叫贴吧? - 去除PC贴吧帖子列表会自动播放的视频

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  817
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  447
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. EX煎蛋 - 煎蛋直接显示原图

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  107
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 虾米旧版链接替换 - 虾米旧版链接替换。

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật