Greasy Fork is available in English.

Report user

yechenyin

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 微博图片原图地址批量复制 JS - 点击一条微博下方的“复制”按钮后,就可粘贴到贴吧或者迅雷批量下载,支持相册图片和搜索页面

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.788
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  13-08-2015
  Đã cập nhật
  27-06-2016
 2. Improve logsoku for smart phone JS - display image directly, add links that show a certain accout of floor

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-07-2014
  Đã cập nhật
  06-03-2017
 3. 手机贴吧触屏版改进 JS - 去除广告,隐藏及重新显示帖子,移除悬浮按钮,界面改进

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.179
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  01-08-2014
  Đã cập nhật
  09-01-2016
 4. 掌上书苑自动签到 JS - 早上8点后打开任意网页即可自动当日签到并兑换全部人气为书币

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  183
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  24-10-2015
  Đã cập nhật
  22-01-2016
 5. 在当前页面加载链接网页 JS - 在当前页面加载链接网页,左滑后退

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-08-2017
  Đã cập nhật
  30-11-2017