Greasy Fork is available in English.

Report user

mach6Mod

Don't send me any message. I won't reply.

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

 • Mục ưa thích View scripts
 • Super-preloader compatible: Scripts compatible with Super_preloaderPlus_one_New View scripts

Scripts

 1. Google scholar open in new tab JS - Middle click to open in new tab

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-05-2020
  Đã cập nhật
  11-06-2020
 2. 番组计划主页观看进度中文标题 JS - Bangumi番组计划 主页观看进度 中文标题

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  26-01-2019
  Đã cập nhật
  28-01-2019
 3. Acfun_checkin JS - automatically checkin for acfun

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  746
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  24-07-2018
  Đã cập nhật
  24-07-2018
 4. Super_preloaderPlus_one_New JS - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  67.413
  Đánh giá
  1030 16 3
  Đã tạo
  27-09-2017
  Đã cập nhật
  13-05-2021
 5. Reimu Unhide JS - Unhide hidden content

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  502
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  08-03-2016
  Đã cập nhật
  28-07-2016

Thư viện

 1. gm4-polyfill-mach6-legacy JS (Thư Viện) - This utility is designed to ease authoring user scripts compatible with both Greasemonkey 4 and other/older user script engines.

  Tác giả
  mach6
  Đã tạo
  11-10-2018
  Đã cập nhật
  20-08-2020