Greasy Fork is available in English.

Report user

tampermonkeys

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. CSDN Fucker - try to take over the world!

  Tác giả
  tampermonkeys
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Stackoverflow Fucker - try to take over the world!

  Tác giả
  tampermonkeys
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật