Greasy Fork is available in English.

Report user

lelinhtinh

Zzbaivong

Here are the scripts that I usually use. If you have the same needs like me, feel free to use them. MIT license for all.

Quick links

Repository on Github

Report an issue

Recently updated

Contact me

Messenger: Zzbaivong

Skype: Zzbaivong

Gmail: Zzbaivong

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Javascript-css beautify - Định dạng và làm đẹp mã nguồn JavaScript, JSON, CSS.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  315
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. viewsource - Định dạng và làm đẹp mã nguồn trang web. Phím tắt: Alt+U.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  191
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Image viewer - Sử dụng nền lưới để làm nổi bật ảnh trong suốt. Hỗ trợ xem ảnh lớn bằng cách giữ và kéo chuột phải.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  200
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. zipped (Thư Viện) - Use web worker to compress images

  Tác giả
  lelinhtinh
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. anti social locker - Loại bỏ bảng Social Locker mà bắt buộc người dùng nhấn thích hoặc chia sẻ trước khi xem nội dung. Nếu script không hoạt động, hãy thử tải lại trang web.

  Tác giả
  lelinhtinh
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.757
  Đánh giá
  12 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật