Greasy Fork is available in English.

一腔诗意喂了狗

Script Sets

Scripts

 1. 1024网址更新+新帖标注+取消viidii跳转+去帖子广告+帖子内隐藏1024的回复等,修复版 - 在原版的基础上开发了此修复增强版本 [感谢原作者:sbdx、veip007] 草榴社区 - 「不定时更新网址」 「去掉60S限制」「取消viidii跳转」「种子链接转化磁链接」「去帖子广告」「阅读帖子按楼数快速跳转楼层」「帖子内隐藏1024的回复」「今日帖子加亮」「超大图片根据屏幕缩放」「快捷键:详细页J/K 上/下一个回复,F6跳转技术讨论区,【.】

  Tác giả
  一腔诗意喂了狗
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  40.526
  Đánh giá
  313 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật