Greasy Fork is available in English.

哩呵

希望死后的墓志铭可以有底气刻上:

一生努力,一生被爱;想要的都拥有,得不到的都释怀

Script Sets

Scripts

 1. 网盘助手 - 大概是最优雅好用的网盘助手了;支持百度网盘、腾讯微云、蓝奏云、微博微盘、城通网盘、皮皮盘和YunFile。

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  238
  Số lần cài đặt
  97.580
  Đánh giá
  337 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 集装箱 - 一个插件,提供一揽子服务。插件主要功能有:[1]网盘助手:大概是最优雅好用的网盘助手了。 [2]优 惠 购 :以最优惠的价格,把宝贝抱回家。 [3]下载卫士:拒绝高(捆)速(绑)下载。

  Tác giả
  哩呵
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  5.748
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật