Greasy Fork is available in English.

xiandanin

https://github.com/xiandanin/LardMonkeyScripts

Script Sets

Scripts

 1. 谷歌翻译绕过代码块 - 让谷歌翻译插件翻译网页的时候,绕过代码块和一些无需翻译的元素

  Tác giả
  xiandanin
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  718
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Github显示具体Star数字 - 让Star/Fork等显示完整的数字

  Tác giả
  xiandanin
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  114
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 磁力搜自动采集 - 添加一个采集按钮到页面右上角,执行自动采集解析规则的操作

  Tác giả
  xiandanin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  456
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 隐藏搜索历史 - 隐藏搜索引擎下拉框的历史记录,目前仅适配Google

  Tác giả
  xiandanin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 直播平台自动网页全屏 - 直播平台进入直播间后自动网页全屏; 熊猫TV需要切换成H5播放器

  Tác giả
  xiandanin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  282
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật