Greasy Fork is available in English.

Cangshi

Script Sets

Scripts

 1. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  331
  Số lần cài đặt
  45.242
  Đánh giá
  213 5 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Everything-Hook (Thư Viện) - it can hook everything

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Hook all ajax (Thư Viện) - it can hook all ajax

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật