Greasy Fork is available in English.

Report user

gorgiaxx

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. CSDN自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆 JS - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  208.725
  Đánh giá
  740 4 1
  Đã tạo
  22-09-2018
  Đã cập nhật
  31-03-2020
 2. ITeye 自动展开 JS - ITeye 自动展开阅读

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-12-2018
  Đã cập nhật
  14-12-2018
 3. Fuck Elecfans JS - 展开电子发烧友文章

  Tác giả
  gorgiaxx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  1 1 0
  Đã tạo
  27-08-2019
  Đã cập nhật
  28-08-2019