Greasy Fork is available in English.

Report user

neilhhw

Script Sets

Scripts

 1. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  109.551
  Đánh giá
  635 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật