Greasy Fork is available in English.

Report user

Max Zhang

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 【玩的嗨】VIP工具箱,全网VIP视频免费破解去广告,一站式音乐搜索下载,获取B站封面,下载B站视频,上学吧答案获取等众多功能聚合 长期更新,放心使用 JS - 功能介绍:1、Vip视频解析;2、一站式音乐搜索解决方案;3、bilibili视频封面获取;4、bilibili视频下载;5、上学吧答案查询(接口偶尔抽风);6、商品历史价格展示(一次性告别虚假降价);7、优惠券查询

  Tác giả
  Max Zhang
  Cài đặt hàng ngày
  728
  Số lần cài đặt
  1.809.777
  Đánh giá
  748 18 6
  Đã tạo
  05-06-2019
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 2. 快眼看书去广告 JS - 移除快眼看书广告

  Tác giả
  Max Zhang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-12-2019
  Đã cập nhật
  13-12-2019

Thư viện

 1. jquery1.12.4 JS (Thư Viện) - 防止cdn

  Tác giả
  Max Zhang
  Đã tạo
  18-10-2018
  Đã cập nhật
  18-10-2018
 2. layer_wandhi JS (Thư Viện) - 油猴中使用,layer不加载css

  Tác giả
  Max Zhang
  Đã tạo
  17-10-2018
  Đã cập nhật
  11-04-2019