Greasy Fork is available in English.

Report user

Vinx

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. CleanReader - 启用后,自动进入简洁阅读模式。

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.309
  Đánh giá
  16 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 搜索引擎结果中屏蔽自定义网站 - 从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义的网站,作者AC,本人只添加了垃圾网站。

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  423
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. jQuery.print (Thư Viện) - jQuery.print库,网页打印库

  Tác giả
  Vinx
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 斗鱼直播界面简化 - 屏蔽了其他与直播无关的东西。修改自https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29026-%E6%96%97%E9%B1%BC%E7%86%8A%E7%8C%AB%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.037
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CSDN自动阅读全文 - 阅读CSDN文章时,无需点击按钮,自动阅读全文。

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  471
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 论坛导读隐藏指定板块 - 论坛导读隐藏指定板块,如隐藏吾爱破解论坛导读中的投诉举报区和证据区

  Tác giả
  Vinx
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  552
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật