Greasy Fork is available in English.

Report user

AnnAngela

Nothing at all, baby

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. RemoveAds JS - 需要配合AdBlock类软件使用!该脚本可以移除那些规避反广告功能或要求解除反广告功能的广告,仅此而已。

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  48.753
  Đánh giá
  181 7 3
  Đã tạo
  04-06-2017
  Đã cập nhật
  23-10-2022
 2. QQ音乐网页播放器歌词lrc获取器 JS - QQ音乐网页播放器歌词获取器,直接在播放器内获取lrc

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  117
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-06-2021
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 3. 自动跳转各类外链跳转页到目的地址 JS - 自动跳转以下各类外链跳转页到目的地址,包括 QQ、微信所谓“非官方页面”等

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-06-2022
  Đã cập nhật
  17-08-2022
 4. FF14道具仓库批量领取 JS - 最终幻想14道具仓库批量领取

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  116
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2018
  Đã cập nhật
  11-06-2022
 5. ffxiv.ariyala.com 小工具 JS - ffxiv.ariyala.com 自动标记所选项 + 魔晶石镶嵌界面快速选择魔晶石功能

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-12-2019
  Đã cập nhật
  09-05-2022
 6. moca-news Image JS - Remove the restriction from saving the image

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-03-2020
  Đã cập nhật
  05-03-2020
 7. MoegirlPediaDamagedScriptReloader JS - 萌娘百科损坏 Script 重新加载器

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  10-07-2022
  Đã cập nhật
  03-08-2022