Greasy Fork is available in English.

ThisAV


脚本开发需要消耗不少的时间和精力,如果您觉得脚本好用,可以适当的捐助作者。
又或者扫描作者的支付宝红包二维码(搜索码:606238353),让作者赚取支付宝的赏金。

友情捐助,友情捐助的小伙伴请注明您的 Greasy Fork 的 ID 或者昵称,感谢您的支持。

Script Sets

Scripts

 1. Sub HD 字幕站 弹窗广告屏蔽 - 屏蔽 Sub HD 字母站左键点击时弹出淘宝广告

  Tác giả
  ThisAV
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  369
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Protocol Check (Thư Viện) - Custom Protocol Detection in Browser

  Tác giả
  ThisAV
  Đã tạo
  Đã cập nhật