Greasy Fork is available in English.

wealding

Scripts

 1. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  21.405
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘一键批量修改后缀&批量替换文件名 - 百度网盘一键批量修改后缀,默认修改为MP4;批量替换文件名。【说明:批量改后缀强制改所有后缀,批量替换文件名可以替换一些垃圾版权信息】

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.496
  Đánh giá
  51 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật