Greasy Fork is available in English.

Report user

龙轩

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. VIP视频在线解析,影视全能搜索 JS - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  249.189
  Đánh giá
  613 3 1
  Đã tạo
  13-02-2017
  Đã cập nhật
  11-05-2020
 2. 疯狂影视搜索 JS - 在豆瓣电影,预告片世界,时光电影的网页里,添加电影搜索按钮!

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.296
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  06-06-2017
  Đã cập nhật
  24-03-2020
 3. 查看百度云分享列表 JS - 访问百度网盘pc端分享页时,会跳转到盘多多的分享页面列表(百度云官方已停分享列表)

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.770
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  21-07-2017
  Đã cập nhật
  23-10-2017