Greasy Fork is available in English.

kong@@Banned

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. RemoveAds JS - 需要配合AdBlock类软件使用!该脚本可以移除那些规避反广告功能或要求解除反广告功能的广告,仅此而已。

  Tác giả
  kong@@
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-01-2023
  Đã cập nhật
  13-01-2023
 2. HPJAV Enhance JS - Enhance hpjav.tv

  Tác giả
  kong@@
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-01-2023
  Đã cập nhật
  13-01-2023
 3. Bitter - Making Twitter Better JS - Making your Twitter experience better with useful features

  Tác giả
  kong@@
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-01-2023
  Đã cập nhật
  16-01-2023
 4. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  kong@@
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-01-2023
  Đã cập nhật
  17-01-2023