Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by fuqt34

 1. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  16.552
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. CSDN自动评论 - 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  sollyu
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  7.216
  Đánh giá
  78 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  12.010
  Đánh giá
  181 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  89.609
  Đánh giá
  1149 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  94
  Số lần cài đặt
  73.926
  Đánh giá
  920 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  283
  Số lần cài đặt
  444.198
  Đánh giá
  2151 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  32.259
  Đánh giá
  235 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)