Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by fuqt34

 1. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  373
  Số lần cài đặt
  495.948
  Đánh giá
  3066 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  305
  Số lần cài đặt
  434.742
  Đánh giá
  2129 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  145
  Số lần cài đặt
  71.197
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  87.560
  Đánh giá
  1128 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 腾讯动漫-破解 - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  31.599
  Đánh giá
  232 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN自动评论 - 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  sollyu
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  7.039
  Đánh giá
  79 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  16.317
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  11.878
  Đánh giá
  181 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)