Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 吾2勿欺

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.511
  Số lần cài đặt
  679.505
  Đánh giá
  3362 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  952
  Số lần cài đặt
  1.553.347
  Đánh giá
  2813 28 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  654
  Số lần cài đặt
  319.543
  Đánh giá
  1395 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  409
  Số lần cài đặt
  336.745
  Đánh giá
  2016 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  345
  Số lần cài đặt
  436.193
  Đánh giá
  2132 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  338
  Số lần cài đặt
  497.726
  Đánh giá
  3068 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  229
  Số lần cài đặt
  245.435
  Đánh giá
  1449 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址 - 城通网盘、皮皮盘、牛盘显示正确下载地址!去掉遮挡的popjump透明层!自动跳到第二页!

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  212
  Số lần cài đặt
  194.503
  Đánh giá
  1157 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  124.165
  Đánh giá
  1229 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  98
  Số lần cài đặt
  208.430
  Đánh giá
  1668 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  96
  Số lần cài đặt
  80.477
  Đánh giá
  1086 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  71.632
  Đánh giá
  907 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  63
  Số lần cài đặt
  155.298
  Đánh giá
  1052 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  56.881
  Đánh giá
  1031 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  223.602
  Đánh giá
  804 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  87.861
  Đánh giá
  1133 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  34.584
  Đánh giá
  568 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  72.390
  Đánh giá
  694 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  66.615
  Đánh giá
  496 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  68.751
  Đánh giá
  682 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  13.731
  Đánh giá
  344 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  78.912
  Đánh giá
  934 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  86.353
  Đánh giá
  809 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  33.360
  Đánh giá
  586 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Manga Loader - Support for over 70 sites! Loads manga chapter into one page in a long strip format, supports switching chapters, minimal script with no dependencies, easy to implement new sites, loads quickly and works on mobile devices through bookmarklet

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  36.217
  Đánh giá
  369 6 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  27.504
  Đánh giá
  528 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  36.744
  Đánh giá
  671 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures or find the HD original picture automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  18.241
  Đánh giá
  445 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  59.601
  Đánh giá
  1247 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  33.140
  Đánh giá
  479 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  13.476
  Đánh giá
  330 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Text To link - Turn plain text URLs into clickable links

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.015
  Đánh giá
  197 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  20.943
  Đánh giá
  272 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.308
  Đánh giá
  406 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. verycd补全下载链接【修改版】 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,原脚本作者ywzhaiqi很久没有更新这个脚本,年久失修显示慢,修改后优化速度。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  11.251
  Đánh giá
  126 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)