Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 没病走两步

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.757
  Số lần cài đặt
  670.833
  Đánh giá
  3328 12 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  934
  Số lần cài đặt
  1.862.662
  Đánh giá
  3495 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  754
  Số lần cài đặt
  334.158
  Đánh giá
  2005 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用html5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  524
  Số lần cài đặt
  361.696
  Đánh giá
  1695 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  458
  Số lần cài đặt
  122.754
  Đánh giá
  1225 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  214
  Số lần cài đặt
  71.064
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  179
  Số lần cài đặt
  34.237
  Đánh giá
  566 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  119
  Số lần cài đặt
  207.985
  Đánh giá
  1667 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  200.023
  Đánh giá
  1080 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  79.889
  Đánh giá
  1081 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  154.849
  Đánh giá
  1051 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. iqiyi-player-switch - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  36.423
  Đánh giá
  383 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  86.170
  Đánh giá
  808 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  68.566
  Đánh giá
  681 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 吾爱破解网盘链接激活工具 by lsj8924 - 激活吾爱破解论坛的百度和360网盘的链接,可以直接点击。

  Tác giả
  lsj8924
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  61.876
  Đánh giá
  434 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  195.418
  Đánh giá
  649 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  24.953
  Đánh giá
  519 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. HTML5播放器增强插件 - 对HTML5播放器的功能进行增强(仅对支持HTML5视频的网站有效),快捷键仿照Potplayer的快捷键布局,实现调节亮度,饱和度,对比度,速度等功能。

  Tác giả
  过去终究是个回忆
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  21.838
  Đánh giá
  214 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  36.659
  Đánh giá
  671 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  170.274
  Đánh giá
  1343 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  86.234
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 优酷原生HTML5播放器 - 优酷原生HTML5播放器!

  Tác giả
  狐狸
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  8.320
  Đánh giá
  52 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 腾讯视频h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zxc
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  24.189
  Đánh giá
  234 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 斗鱼HTML5播放器 - 基于 flv.js 的斗鱼HTML5播放器.

  Tác giả
  _ space
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  23.890
  Đánh giá
  138 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. ZFDev-最强百度网盘-生成文件树 - 百度网盘中生成所在目录的文件树txt文件, 并保存到网盘.

  Tác giả
  greendev
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.855
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. picviewer CE - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.285
  Đánh giá
  136 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.102
  Đánh giá
  43 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  sin250
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.357
  Đánh giá
  191 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.493
  Đánh giá
  116 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 阻止百度网盘跳转HTTPS - 阻止百度网盘跳转HTTPS,强制跳转HTTP

  Tác giả
  brobird
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.114
  Đánh giá
  30 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)