Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 〃萝卜

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Resize Image On "Open image in new tab" JS - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  141.387
  Đánh giá
  1414 2 0
  Đã tạo
  09-06-2014
  Đã cập nhật
  18-11-2018
 2. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  136.161
  Đánh giá
  1332 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 3. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  388
  Số lần cài đặt
  636.556
  Đánh giá
  2468 8 2
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  18-12-2016
 4. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  675
  Số lần cài đặt
  690.159
  Đánh giá
  2735 16 2
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  26-04-2021
 5. Github 增强 - 高速下载 JS - 高速下载 Git Clone、Release、Raw、Code(ZIP) 等文件、项目列表单文件快捷下载 (☁)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  471
  Số lần cài đặt
  81.828
  Đánh giá
  674 1 0
  Đã tạo
  30-09-2020
  Đã cập nhật
  10-05-2021
 6. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  2.290
  Số lần cài đặt
  1.868.006
  Đánh giá
  6597 90 15
  Đã tạo
  24-11-2015
  Đã cập nhật
  16-04-2021
 7. 视频网HTML5播放小工具 JS - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  312
  Số lần cài đặt
  640.476
  Đánh giá
  2430 23 10
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  24-04-2021
 8. navigator.plugins spoofing JS - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  25.943
  Đánh giá
  250 0 0
  Đã tạo
  25-11-2014
  Đã cập nhật
  15-11-2017
 9. bbsAutoSign JS - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope 2
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.972
  Đánh giá
  191 1 0
  Đã tạo
  22-08-2016
  Đã cập nhật
  16-02-2019
 10. AC-必应取词+翻译 JS - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.404
  Đánh giá
  121 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2020
 11. 微软翻译组件 JS - 微软翻译组件 右下角点击翻译

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.220
  Đánh giá
  108 0 0
  Đã tạo
  26-12-2016
  Đã cập nhật
  23-12-2017
 12. 百度网盘助手2 JS - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制(原作者:有一份田)

  Tác giả
  maxsky
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  25.901
  Đánh giá
  153 0 1
  Đã tạo
  20-04-2016
  Đã cập nhật
  13-09-2016
 13. youku-html5-player JS - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.798
  Đánh giá
  111 2 0
  Đã tạo
  01-05-2016
  Đã cập nhật
  01-05-2016
 14. Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕 JS - Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕. 如果不能自动加载,请关闭字幕再次打开即可。默认语言为浏览器首选语言。

  Tác giả
  CoinkWang
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  22.611
  Đánh giá
  133 8 1
  Đã tạo
  05-03-2020
  Đã cập nhật
  06-06-2020
 15. 百度网盘简易下载助手(直链下载复活版) JS - 🔥🔥🔥20210511满速接口依然可用🔥🔥🔥大概是目前唯一真正能用的直链下载助手了。免SVIP会员,免安装浏览器扩展,无视黑号。只要你有个Aria2或IDM,就可以使用你自己的帐号,享受极速下载的快感!

  Tác giả
  软件小妹妹
  Cài đặt hàng ngày
  3.305
  Số lần cài đặt
  254.382
  Đánh giá
  852 57 51
  Đã tạo
  06-12-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2021
 16. 微博图片原图地址批量复制 JS - 点击一条微博下方的“复制”按钮后,就可粘贴到贴吧或者迅雷批量下载,支持相册图片和搜索页面

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.788
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  13-08-2015
  Đã cập nhật
  27-06-2016
 17. 5sing助手 JS - 5sing功能增强

  Tác giả
  heroesm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  668
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  05-03-2016
  Đã cập nhật
  02-11-2018
 18. QQmusic playlist Input JS - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  279
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  11-07-2017
  Đã cập nhật
  11-07-2017
 19. AutoQQLogin JS - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope 2
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  226
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-07-2018
  Đã cập nhật
  27-10-2020
 20. x4的夺宝岛脚本•Plus JS - zh-cn

  Tác giả
  sthch
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  703
  Đánh giá
  5 1 1
  Đã tạo
  15-11-2016
  Đã cập nhật
  27-12-2016

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)