Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 〃萝卜

 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  2.708
  Số lần cài đặt
  2.063.910
  Đánh giá
  3516 38 28
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.351
  Số lần cài đặt
  878.268
  Đánh giá
  3657 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  407
  Số lần cài đặt
  425.759
  Đánh giá
  1785 11 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  287
  Số lần cài đặt
  477.404
  Đánh giá
  2179 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  93
  Số lần cài đặt
  93.308
  Đánh giá
  1122 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  96.312
  Đánh giá
  1158 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  16.756
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 微软翻译组件 - 微软翻译组件 右下角点击翻译

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  14.584
  Đánh giá
  108 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bbsAutoSign - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.079
  Đánh giá
  180 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. x4的夺宝岛脚本•Plus - zh-cn

  Tác giả
  sthch
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  524
  Đánh giá
  4 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 微博图片原图地址批量复制 - 点击一条微博下方的“复制”按钮后,就可粘贴到贴吧或者迅雷批量下载,支持相册图片和搜索页面

  Tác giả
  yechenyin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.563
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. AC-必应取词+翻译 - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.894
  Đánh giá
  114 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 5sing助手 - 5sing功能增强

  Tác giả
  heroesm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  625
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.602
  Đánh giá
  116 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  266
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. AutoQQLogin - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  163
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)