Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by killer87699

  1. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

    Tác giả
    syhyz1990
    Cài đặt hàng ngày
    5.239
    Số lần cài đặt
    1.600.216
    Đánh giá
    2295 24 14
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  2. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

    Tác giả
    inDarkness
    Cài đặt hàng ngày
    1.398
    Số lần cài đặt
    667.705
    Đánh giá
    3321 11 5
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  3. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

    Tác giả
    qxin i
    Cài đặt hàng ngày
    583
    Số lần cài đặt
    314.561
    Đánh giá
    1388 6 4
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  4. 全网音乐一键免费下载 一键搜索 在线试听 2019.6.9更新 增加手机端app - 全网音乐在线试听 一键免费下载 一键搜索 提供多站合一 音乐试听 音乐下载 音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅

    Tác giả
    村长
    Cài đặt hàng ngày
    345
    Số lần cài đặt
    240.231
    Đánh giá
    840 8 2
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  5. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

    Tác giả
    yi ming
    Cài đặt hàng ngày
    185
    Số lần cài đặt
    450.729
    Đánh giá
    693 1 6
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  6. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

    Tác giả
    ts
    Cài đặt hàng ngày
    137
    Số lần cài đặt
    122.169
    Đánh giá
    1224 2 1
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  7. 1024网址更新+新帖标注+取消viidii跳转+去帖子广告+帖子内隐藏1024的回复等,修复版 - 在原版的基础上开发了此修复增强版本 [感谢原作者:sbdx、veip007] 草榴社区 - 「不定时更新网址」 「去掉60S限制」「取消viidii跳转」「种子链接转化磁链接」「去帖子广告」「阅读帖子按楼数快速跳转楼层」「帖子内隐藏1024的回复」「今日帖子加亮」「超大图片根据屏幕缩放」「快捷键:详细页J/K 上/下一个回复,F6跳转技术讨论区,【.】

    Tác giả
    一腔诗意喂了狗
    Cài đặt hàng ngày
    124
    Số lần cài đặt
    13.901
    Đánh giá
    116 0 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  8. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

    Tác giả
    ywzhaiqi
    Cài đặt hàng ngày
    63
    Số lần cài đặt
    70.790
    Đánh giá
    903 9 3
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  9. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

    Tác giả
    BackRunner
    Cài đặt hàng ngày
    57
    Số lần cài đặt
    63.365
    Đánh giá
    565 2 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  10. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

    Tác giả
    kenshin
    Cài đặt hàng ngày
    25
    Số lần cài đặt
    5.894
    Đánh giá
    87 0 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  11. 百度网盘直接下载助手-Aaron修改版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

    Tác giả
    Aaron Lau
    Cài đặt hàng ngày
    2
    Số lần cài đặt
    8.180
    Đánh giá
    12 0 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  12. Dmzj Anime Downloader - Get anime download links from donghua.dmzj.com.

    Tác giả
    djackallstar
    Cài đặt hàng ngày
    0
    Số lần cài đặt
    830
    Đánh giá
    11 0 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  13. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 各大视频网站VIP会员视频免费看,支持各大视频网站,操作更加便捷

    Tác giả
    ahuiabc2003
    Cài đặt hàng ngày
    0
    Số lần cài đặt
    18.516
    Đánh giá
    40 1 1
    Đã tạo
    Đã cập nhật
  14. 天涯读帖UI重修版(原ch620天涯读帖) - 天涯帖子脱水,纯净阅读体验,支持按人名及长度过滤内容,允许自定义过滤规则

    Tác giả
    motiam
    Cài đặt hàng ngày
    0
    Số lần cài đặt
    886
    Đánh giá
    5 0 0
    Đã tạo
    Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)