Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by zfengyun

 1. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  444
  Số lần cài đặt
  335.055
  Đánh giá
  2006 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  288
  Số lần cài đặt
  435.017
  Đánh giá
  2130 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  71.277
  Đánh giá
  905 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  208.130
  Đánh giá
  1668 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  66.497
  Đánh giá
  496 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  86.236
  Đánh giá
  808 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  27.441
  Đánh giá
  528 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Discuz-download - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  27.761
  Đánh giá
  335 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 百度贴吧科学看图君 - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  12.556
  Đánh giá
  214 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  20.926
  Đánh giá
  272 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  33.125
  Đánh giá
  479 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)