Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by lxqabc

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.536
  Số lần cài đặt
  679.485
  Đánh giá
  3362 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  666
  Số lần cài đặt
  1.866.712
  Đánh giá
  3495 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  409
  Số lần cài đặt
  336.745
  Đánh giá
  2016 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  335
  Số lần cài đặt
  497.719
  Đánh giá
  3068 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  98
  Số lần cài đặt
  208.430
  Đánh giá
  1668 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  71.632
  Đánh giá
  907 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  63
  Số lần cài đặt
  155.298
  Đánh giá
  1052 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  78.912
  Đánh giá
  934 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  36.744
  Đánh giá
  671 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  25.023
  Đánh giá
  522 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  29.958
  Đánh giá
  261 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Google: Bypass Result Page Redirect - Avoid Google redirect for search result pages.

  Tác giả
  VA
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  48.527
  Đánh giá
  595 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 百度网盘助手 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  195.492
  Đánh giá
  649 4 11
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  68.267
  Đánh giá
  519 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  13.476
  Đánh giá
  330 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 移除百度搜索的广告 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  29.056
  Đánh giá
  191 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  86.266
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  20.943
  Đánh giá
  272 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 虾米音乐助手 - 虾米音乐助手带您下载虾米音乐

  Tác giả
  有一份田
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  28.195
  Đánh giá
  305 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.308
  Đánh giá
  406 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  12.906
  Đánh giá
  158 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. stopGoogleRedirection - 禁止google的搜索结果重定向,加快访问速度,防止撞墙(support (opera,firefox(GreaseMonkey),chrome) Latest Stable,IE9+)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5.789
  Đánh giá
  91 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. maddawgjav.net排版脚本 - maddawgjav.net网站重新排版,浏览图片内容更方便,你懂的

  Tác giả
  Hobby
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  875
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  yuki46
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.352
  Đánh giá
  84 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.850
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)