Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by qiushu

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.753
  Số lần cài đặt
  540.436
  Đánh giá
  1413 7 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  737
  Số lần cài đặt
  1.862.027
  Đánh giá
  3496 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  722
  Số lần cài đặt
  333.669
  Đánh giá
  2005 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  349
  Số lần cài đặt
  495.282
  Đánh giá
  3067 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  302
  Số lần cài đặt
  434.224
  Đánh giá
  2129 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  198
  Số lần cài đặt
  244.014
  Đánh giá
  1441 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  147
  Số lần cài đặt
  207.909
  Đánh giá
  1667 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  70.911
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  90
  Số lần cài đặt
  154.792
  Đánh giá
  1051 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  198.525
  Đánh giá
  817 7 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  87.461
  Đánh giá
  1127 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  59.566
  Đánh giá
  1248 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)