Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by い空美し

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. gwdang JS - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  408
  Số lần cài đặt
  619.847
  Đánh giá
  2715 13 3
  Đã tạo
  03-12-2015
  Đã cập nhật
  24-07-2019
 2. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  247.870
  Đánh giá
  1730 7 4
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 3. bili_fix_player JS - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  25.158
  Đánh giá
  266 2 0
  Đã tạo
  10-05-2014
  Đã cập nhật
  12-09-2016
 4. Movie CSE for douban JS - find useful movie download link from Google Custom Search Engine

  Tác giả
  einverne
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  962
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  06-02-2015
  Đã cập nhật
  06-02-2015

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)