Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by leessang

 1. 破解VIP会员视频集合 - 2019-3-11更新。一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) xxxx-xx-xx 可用▶mark zhang][VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  524
  Số lần cài đặt
  1.760.404
  Đánh giá
  3004 29 14
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. YouTube + - YouTube with more freedom

  Tác giả
  ParticleCore
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  214.277
  Đánh giá
  1087 7 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  111.312
  Đánh giá
  505 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  91.996
  Đánh giá
  816 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. YouTube Center - YouTube Center contains all kind of different useful functions which makes your visit on YouTube much more entertaining.

  Tác giả
  Michał Gątkowski
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  65.297
  Đánh giá
  252 3 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.857
  Đánh giá
  91 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Vimeo Speed Slider - Vimeo PLayer Speed Slider

  Tác giả
  Łukasz Micał
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  152
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 自用精简淘宝首页 - 精简淘宝首页广告,反正我直接搜索,也不看底下

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.384
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bilibili 直播 HTML5 播放器 - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.695
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)